Soal Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas 2 MI dan Jawaban – Bank Soal

1.    Saat dzikir kita membaca kalimat…
a.    Tarji’    b.    Tasbih    c.    tashdiq
11. Setelah salat,kita disunahkan membaca tasbih sebanyak….kali
a.    31    b.    32    c.    33

2.    Sesungguhnya kejujuran membimbing pada…
a.    Kerugian
b.    Kebaikan
c.    Kekayaan    12.  Semua mahluk Allah SWT yang di bumi dan langit senantiasa bertasbih kepada….
a.    Rosul    b.    Malaikat    c.    Allah SWT

3.    Mengucapkan kalimat tasbih dapat dilakukan setelah mengerjakan….
a.    PR    b.    Mandi    c.    Salat
13.  Asmaul Husna artinya …
a.    Nama yang baik
b.    Nama yang terkenal
c.    Nama yang tidak baik
4.    Allah adalah Dzat yang Maha Sempurna. Dia tidak serupa dengan…
a.    Hamba-Nya
b.    Makhluk-Nya
c.    Khalik-Nya    14. Agar cita- cita kita bisa tercapai, maka kita harus berusaha dan…
a.    bermain
b.    berdoa
c.    meminta
5.    Saat kita rekreasi melihat pemandangan yang sangat indah, kita sebaiknya membaca…
a.    Alhamdulullah
b.    Subhanallah
c.    Laa ilaahaillallah    15.  Allah SWT bersifat as-Shomad, yang artinya…
a.    Maha pencipta
b.    Tempat meminta
c.    Maha memelihara
6.    Menyerupakan Allah dengan mahlukNya adalah perbuatan…
a.    syirik    b.    mukmim    c.    kafir
16.  Kita harus meminta segala sesuatu hanya kepada…
a.    Rosul    b.    Malaikat    c.    Allah SWT

7.    Nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT harus kita…
a.    Biarkan saja
b.    Syukuri
c.    Nikmati    17.  Siapakah yang menciptakan matahari dan bulan…
a.    Jin
b.    Allah SWT
c.    Malaikat
8.    Orang yang rajin ibadah akan mendapat…
a.    Musibah
b.    Pahala
c.    Tabungan     18.  Allah tidak makan dan minum karena Allah SWT suci dari segala…
a.    Kelebihan
b.    kekurangan
c.    kesenangan
9. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu, karena itu Allah memiliki nama…
a.    Al-Qudus
b.    Ash-Shomad
c.    Al-Muhaimin    19. Jika kita ingin mengerjakan salat harus suci, karena Allah Maha…
a.    Esa
b.    Suci
c.    Agungd.
10.Asmaul Husna berjumlah…
a.    89
b.    99c.    98    20. Dalam bahasa Arab, jujur disebut…
a.    Siddiq
b.    Amanah
c.    Siddak

II. Isilah titik- titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
1.    Maha suci Allah adalah arti dari kalimat………………………………………………………….
2.    Nikmat yang diberikan Allah harus kita……………………………………………………………
3.    Kalimat Thayibah digunakan untuk……………………………………………………………….
4.    Berbuat jujur dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan… ………………………………….
5.    Orang yang jujur bila berjanji akan………………………………………………………………..
6.    Al-Qudus artinya……………………………………………………………………………………
7.    Allah adalah tempat meminta, sebab Allah memiliki nama……………..…………………………
8.    Anak yang rajin belajar akan menjadi………………………………………………………………
9.    Bohong adalah kebalikan dari sifat…………………………………………………………………
10.    Rajin dan jujur termasuk ahlak… ………………………………………………………………….
III.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat !
1.    Sebutkan saat yang baik untuk mengucap kalimat tasbih!
Jawab: ………………………………………………………………………………………………
2.    Tulislah lafal kalimat tasbih dengan baik dan benar?
Jawab: ………………………………………………………………………………………………
3.    Apa saja ciri- ciri orang yang percaya diri?
Jawab: ………………………………………………………………………………………………
4.    Tuliskan 3 contoh Asmaul Husna!
Jawab: ………………………………………………………………………………………………
5.    Apa yang dimaksud dengan jujur!
Jawab: ………………………………………………………………………………………………

KUNCI JAWABAN AKIDAH KELAS 2
I.
1.    B        11.C
2.    B        12.C
3.    C        13.A
4.    B        14.B
5.    B        15.B
6.    A        16.C
7.    B        17.B
8.    B        18.B
9.    B        19.B
10.    B        20.A

II.
1.    Subhanallah
2.    syukuri
3.    mensucikan Allah
4.    Akhirat
5.    Ditepati
6.    Maha Suci
7.    AS-Shomad
8.    Anak yang pintar
9.    Jujur
10.    Terpuji
III.
1. Setelah solat, ketika melihat ciptaan Allah yang mengagumkan.dll
2. سبحا ن الله
3. Penuh harapan, Yakin, tidak putus asa,dll
4. ar-Rohman, Al-Qudus, as-Shomad
5. memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan.

Comments

comments

Tags: akhlak, akidah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *