Kumpulan Soal Smp Kelas 7

Kumpulan soal smp kelas 7

  1. SOAL PILIHAN GANDA Pilih jawaban yang tepat.

1.Hasil dari 273 + 3214 + 38 + 83 243 akan mendekati

A. 81740 B. 83340 C. 867 B.82392 D. 84763 E. 86768.

2.Garis bilangan berikut dapat dinyatakan sebagai

A. -3 B. x > 1 C. x -3 D. -3 < x > 1 E. 1 < x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *