Contoh Soal Ulangan Bahasa Jawa

ULANGAN BAHASA JAWA

KELAS II SEMESTER I

Nama  :___________________________

No        :______

Wenehana tandha ( X ) aksara a, b, utawa c ing ngarepe wangsulan kang bener!

1.    Punakawan iku cacahe ana

a.    2

b.    3

c.     4

2.    Kewan sing ngasilake endhog yaiku.

a.    sapi

b.    kebo

c.     pitik

3.    Anake Semar sing pembarep jenenge.

a.    Gareng

b.    Petruk

c.    Bagong

4.    Kunir, kencur, jahe kalebu.

a.    palawija

b.    empon-empon

c.     sato iwen

5.    sing sikile gejik tangane ceko iku.

a.    Semar

b.    Gareng

c.     Petruk

6.    Yen kelase reged kudu  di.

a.     turoni

b.     saponi

c.      bledugi

7.    ngapusi iku umindak kang.

a.     ala

b.     apik

c.     angel

8.    dolanan layangan ana ing.

a.    lapangan

b.    sekolahan

c.     dalanan

9.    kewajibane bocah sekolah yaiku.

a.   turu

b.   dolan

c.   sinau

10.  wong tuwaku yaiku.

a.    Bulik paklik

b.   Bapak lan ibu

c.   Yangtri yangkung

11.  Sugeng enjang iku salam wayah.

a.    Sore

b.    Isuk

c.    Wengi

12.  Wit gedhang diarani.

a.    Debog

b.    Klaras

c.    Glugu

13.  Wong tuwane gareng lan petruk jenenge .

a.   Semar

b.   Gatutkaca

c.    Janaka

14. lumrahe wedhus iku mangane.

a.   suket

b.    roti

c.    daging

15. Gamelan iku asale saka Jawa .

 a.  Tengah

b.   Timur

c.   Barat

16.

    

   Iki jenenge..

   a.   Petruk

   b.   Gareng

   c.    Semar

17. anak lair ndhisik diarani .

a.   ragil

b.   pembarep

c.   ugel-ugel

18. jeneng adhimu?

a.   sapa

b.   apa

c.   kapan

19.

Iki jenenge .

a.    Janaka

b.    werkudara

c.    Gatutkaca

20.Sing klebu kewan galak yaiku.

a.     pitik

b.     bebek

c.     macan

Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

1.         gamelan iki arane ………..

2.      Punakawan yaiku Semar, Gareng, Petruk, lan ..

3.      .. jenengmu ?

4.      gamelan iki jenenge

5.       jeneng wayang iki arane Raden ..

6.       jeneng wayang iki arane..

7.       kewan iki arane .

8.      Wit  gedhang diarani ..

9.      Piranti kanggo nggoreng tempe jenenge ..

10.  Tempe digawe saka ..         

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!

  1. Aranana Punakawan iku sapa bae !

……………………………………………………………………………………………………

  1. Aranana Pandawa lima iku sapa bae !

……………………………………………………………………………………………………

  1. Aranana lima jenising gamelan !

……………………………………………………………………………………………………

  1. Aranana lima sing kalebu empon-empon !

……………………………………………………………………………………………………

  1.  Urutana tembung ing ngisor iki supaya dadi ukara kang bener !

a.      Jakarta bapak tindak

………………………………………………………………………………………………

b.      Dhahar bapak goring pisang

………………………………………………………………………………………………

c.       Lomba melu Bima nggambar

……………………………………………………………………………………………..

d.      Wae kowe seneng apa ?

……………………………………………………………………………………………..

e.      Geneya sekolah kowe ora ? 

……………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *