Soal Bahasa Sunda  kelas  3  Semester 2

SOAL BAHASA SUNDA  KELAS  3  SEMESTER 2

ICakra  (X)  huruf a, b, c, atawa d dina jawaban nu bener!

1. Saban isuk kembang teh tos dicebor. Dicebor sarua hartina jeung….

    A. diala

    B. dituar

    C. disiram

    D. dimandian

2. Akbar mah mani adigung, karek boga sapedah hiji oge.

    Adigung teh sarua jeung…..

    A. gede hulu

    B. gede huntu

    C. gede bohong

    D. gede sirah

 3. Mastaka teh lemesna tina….

    A. beuteung

    B. beuheung

    C. sirah

    D. beungeut

4. Nu matak oge ulang ngaemam wae permen bisi….

    A. nyeri beuteng

    B. nyeri hate

    C. nyeri sirah

    D. nyeri huntu

5. ….hargana beas teh?

    A. iraha

    B. kumaha

    C. sabaraha

    D. naha

6. Fita sukuna getihan, sabab nincak….

    A. endog

    B. beling

    C. taraje

    D. cangkang cau

 7. Panon gunana keur….

    A. ngambeu

    B. ngadangukeun

    C. ningali

    D. nyagap

8. Mun pendak di jalan sareng ibu guru hadena urang….

    A. ngabalieur bisi katingalieun

    B. lumpat satarikna

    C. salam sareng  naros bade kamana

    D .teu malire

9. Rifa bulak-balik wae ka jamban da seueur teuing emam es, ku dokter dipiwarang eueut oralit. Lia teh katerap ku kasakit….

    A. bisul

    B. diare

    C. nteri sirah 

    D. cacingeun

10. Cenah mah kelenci teh tara nyeri panon ku sabab nyatuna jeung….

    A. wortel

    B. kangkung

    C. bayem

    D .jukut

II. Eusian titik-titik di handap ieu!

1. Adi awewe indung disebut….

2. Bapana bapa disebut…..

3. Memeh indit ka sakola, urang teh kudu…..ka kolot

4. Imam indit ka jamban rek…..

5. Yuswana nembe 9 taun. Yuswa teh lemena tina…. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *