Soal Bahasa Jawa

SOAL BAHASA JAWA

Kelas : III (tiga)

Semester: 1 (satu)

EVALUASI 1

A.Wenehana tandha ping (x) ana ing aksara jawaban kang trep !

1.Dhek dina Minggu, aku Pasar Kliwon

a.tindak

b.lunga

c.tuku

d.oleh

2.Ima seneng banget mangan iwak sing ora ana erine, yaiku iwak

a.lele

b.wader

c.gurami

d.nus

3.Yen kepingin tuku klambi kudu menyang los

a.elektronik

b.iwak

c.sandangan

d.buah

4.Layangan iku diumbulake nganggo .

a.benang

b.tali

c.lima

d.enem

5.Setriya Pandhawa iku anak ..

a.telu

b.papat

c.lima

d.enem

6.Bapak karem banget karo iwak lele ..

Karem tegese padha karo ..

 1. Gemes

 2. Seneng

 3. Wedi

 4. Tali

7.Ukara kang jumbuh karo kahanan gambar sisi kiwa iki, yaiku ..

a.pasar kuwi rame banget

b.Aku ora seneng menyang pasar

c.iki dina pahargryah gedhe

d.Yen arep mangan kudu nang pasar

8.Swarane Werkudara kuwi ghede

a.cementheng

b.cemengkling

c.cemleret

d.gemleger

9. kanga rep menyang pasar ?

a.pira

b.Kapan

c.Sapa

d.Kepriye

10.tulisan iki yen diwaca unine

a.saka sala

b.mara rana

c.sada pala

d.tana sala

B.Isenana nganggo tembung sing mathuk !

1.Dhek dina Minggu, aku menyang .

2.. Ngendi pemahe Pasar Kliwon ?

3.Anggone lunga . Becak.

4.Yen kepingin tuku radio kudu lunga menyang los ..

5.Ing pasar kudu ngati-ati marga akeh

6… cacahe klambi sing katuku ?

7.Werkudara iku satriya ..

8.Dedege Werkudara iku gedhe lan .

9. yen ditulis nganggo aksara Latin dadi .

10.Ora tau ngapusi jenenge wong sing ..

C.Tindakna miturut pakone !

1.Gambar ngisor iki caritakne, nganggo dolanan ing padinanmu !

2.Cariktakna kepriye carane nganggo dolanan ing ngisor iki !

KUNCI JAWABAN

A.1.b.lunga

2.b.wader

3.c.sandangan

4.a.benang

5.c.lima

6.b.Seneng

7.a.pasar kuwi rame banget

8.d.gemleger

9.c.Sapa

10. a. saka sala

B.1.Pasar kliwon

2.ana

3. numpak

4.barang elektronik

5.copet

6.pira

7.

8.

9.lara

10. jujur

Evaluasi 2

A.Wenehana tandha ping (x) anak ing aksara jawaban kang trep !

1.Dalan lan pager ditata supaya kalon ..

a.sehat

b.asri

c.wagu

d.elek

2.Yen ora diresiki, banyu got bisa ..

a.mili

b.rapi

c.mambeg

d.sehat

3.Sing dina kuwi tugas masak, yaiku .

a.para bapak

b.para pemudha

c.boca-bocah

d.ibu-ibu

4.Anggone kerja bakti diwiwiti jam

a.enem (6)

b.pitu (7)

c.wolu (8)

d.sanga (9)

5.Taman Kartini dumunung ing kutha ..

a.Jepara

b.Kudus

c.Pati

d.Demak

6.Dolanan gasing digawe sake .

a.Watu

b.lemah

c.kertas

d.kayu

B.Isenana nganggo tembung sing mathuk !

1.Marga kuthane resik tur asri, Jepara antuk bebungah ..

2.Para pemudha tumandang ngresiko ..

3.Saya suwe srengenggane saya ..

4.Boca-bocah ora pareng tumandang karo ..

5.Yen got ora diresiki, larahane bias marakake .

6.Taman Kartini iku dumunung ing pingir

7.Suket pinggir dalan diresiki nganggo ..

8.gasing iku prirati kanggo

9.Rudi dolanan gasing ing .

10. yen ditulis ing aksaara Latin .

KUNCI JAWABAN

A.1.b.asri

2.c.mambeg

3.d.ibu-ibu

4.d.sanga (9)

5.a.Jepara

6.d.kayu

B.1.bungahan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Evaluasi 3

A.Wenehana tandha ping (x) anak ing aksara jawaban kang trep !

1.

Yen diwaca unine .

 1. bapa ana sama

 2. bapa anak kana

 3. sana ana kana

 4. apa ora ana

2.ana baya

Yen ditulis nganggo huruf Jawa dadi

3.Dhek wingi, Parman dolan layangan karo aku

Tembung dolan irig ukara dhuwur mesthine

 1. didolani

 2. lemah

 3. plastic

 4. dolan-dolanan

4.Jaman biyen, cluwekan dhakon digawe ing

a.kayu

b.lemah

c.plastic

d.wesi

5.Dolanan, dhakon kuwi klebu dolanan sing .

a.murah

b.gampang

c.larang

d.abot

B.Isenana kanthi bener !

1.Biyansane, waktu ngaso kuwi kango

2.Saiki, piranti dhakon digawe dening ..

3.Dhaha baya yen ditulis nganggo akasara Jawa dadi ..

4.Gentha iku lumarahe dikalungake .

5.Masjis Agung Demak kuwi digawe dening .

C.Wacanen aksara Jawa ing ngisor iki !

..

..

..

..

..

Evaluasi 4

A.Wewehana tandha ping (x) ana ing akasara jawaban kang trep !

1.Yang kepengen pinter tur duwe kanca akeh, sinaua lanthi .

a.Sinai dhewekan

b.sinau kelompok

c.teman-temen

d.kabeh kanca

2.Ana ing sekolah. Sandi tumandang rikat. Bocah kuwi nyapu, nyulaki meja, kursi, lain nyiram tanduran. Dasar bocah sregep, kabeh ditandangi nganti kancane piket ora kumanan pagawean.

Sandi duwe watak

 1. lucu

 2. pinter

 3. guyub

 4. sregep

3.Yen dieling saka urut-urutan umur, arjuna satriya Pandhawa sing nomer telu. Mula kata-kata Harjuna keceluk satriya

a.sakti lan bebudene alus

b.penengahing Pandhawa

c.Sakti lan swararen alus

d.setya lan benti marang sedulur

4.Tembung baya yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi .

5.Tulisan Jawa iki yen diganti tulisan latin dadi

a.tapa

b.sana

c.wana

d.dana

B.Isenana kanthi bener

1.Satriya Pandhawa iku cacahe ana .

2.Sing mbarep Yudhistira. Mbarep tegese ..

3.Watake Raden Harjuna, yaiku

4.Sing katon ijo royo-royo iku

5.Aku dadi kelingan. Biyung padha karo .

Evaluasi 5

A.Wenehana tandha ping (x) anak ing aksara jawaban kang trep !

1.Bambang karo Sansan ngajak Paman numpak dhokar.

Sing numpak dhokar gunggunga ana ..

 1. Papan karo kusir

 2. Telu karo sopir

 3. Long karo sopir

 4. Mung wong siji

2.Pangeran Pandan Arang . Menyang padusun

a.lunga

b.tindak

c.mlaku

d.tungguh

3.Parman lan Sansan padha rekreasi menyang Taman Lele. .. sing lunga rekresasi ?

a.Pira

b.ngapa

c.Ngendi

d.Sapa

4.Tembalang kuwi kelebu ing tlatah Semarang

a.wewengkon

b.manggon

c.desa

d.kampong

5.Ukara sing jumbuh karo gambar ing sisi tengen iki, yaiku ..

a.Mobil kuwi mlakune banter

b.Saiki, akeh montor mabur tiba.

c.Kae ana sepur

d.Aku during nale weuh sepur

B.Isenane kanggo tembung kang trep !

1… sing nate numpak sepur ?

2. kabare adhimu ?

3.Ana . Anggone nyelehake sepedahne ?

4.Ibu lagi kripik tempek oleh-olehe Pak Lik.

5.Aku mangkat numpak sepedha. Simbah uga . Sepedhah.

6.Iki bukune ?

7.Ana bocah sing arep melu wisata ?

8.Dhokar kuwi ora mlaku-mlaku amarga ora anak

9.Dhokar kuwi mlakune ……… dene mobil kuwi banter.

10.Sepur kuwi mlaku ana sandhuwure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *