Soal Bahasa Jawa Kelas X

CONTOH

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran: Bahasa Jawa

Kelas / Program: X / Umum

Hari, Tanggal:

Waktu:

 1. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, d utawa e kang paling bener!

 1. Paraga wayang kang dicritakake ana wacan ing dhuwur yaiku .

 1. Puntadewa

 2. Bima

 3. Arjuna

 4. Nakula

 5. Sadewa

 1. Jeneng Bima asale saka basa .

 1. Jawa

 2. Krama

 3. Sansekerta

 4. Indonesia

 5. Ngoko

 1. Bima duwe teges .

 1. bungah

 2. kuciwa

 3. medeni

 4. gagah prakosa

 5. satriya

 1. Bima iku satriya ing .

 1. Amarta

 2. Astina

 3. Jodhipati

 4. Madukara

 5. Sawojajar

 1. Ibune Bima jenenge .

 1. Dewa Bayu

 2. Werkudara

 3. Jodhipati

 4. Dewi Kunthi

 5. Bayusutha

 1. Putrane Bima yaiku .

 1. Pandhu

 2. Antasena

 3. Jodhipati

 4. Werkudara

 5. Bayusutha

 1. salah sawijining senjatane Bima.

 1. Panah

 2. Keris

 3. Tombak

 4. Pedhang

 5. Kuku pancanaka

 1. Garwane Dewi Kunthi yaiku .

 1. Antasena

 2. Antareja

 3. Werkudara

 4. Pandhu

 5. Bayusutha

 1. Rusake moral iki saya ndadra amarga wong-wong saiki dadi gampang goroh. Tembung ndadra tegese .

 1. bobot

 2. ngrembaka

 3. bejad

 4. wengis

 5. rusak

 1. Tembung goroh kosok wangsule yaiku .

 1. ngapusi

 2. ala

 3. blaka

 4. kedadean

 5. bungah

 1. Babagan didadekake saka guruning negara.

 1. dasar negara

 2. pancasila

 3. pertambangan

 4. pertanian

 5. industri

 1. Kang kalebu ukara carita yaiku .

 1. Latar kae enggal sapunen

 2. Yen isih wani jotosen sirahe

 3. Coba oyaken pit montor kae

 4. Jenengmu sapa?

 5. Nalika menyang Semarang ana mobil tabrakan

 1. Sapa sing ora gelem munggah kelas. Kalebu ukara .

 1. carita

 2. sambawa

 3. sananta

 4. pitakon retorika

 5. pitakon lumrah

 1. Ukara sambawa kuwi ukara sing isine pengarep-arep, saupama, lan .

 1. sanadyan

 2. niyat

 3. sedya

 4. karep

 5. pamenging

 1. Kang kalebu ukara sananta yaitu .

 1. Duren sing wis mateng undhuhen

 2. Mandheg dhisik apa piye?

 3. Sugiha dhuwit, aku wis tuku mobil

 4. Mbok panasa ya supaya gabahku garing

 5. Mengko sore aku arep dolan menyang omahmu

 1. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi cetha!

 1. Apa kang diarani ukara sananta?

 2. Gawea tuladha ukara Pakon Pemenging!

 3. Ukara pakon kaperang dadi pira?

 4. Aksara Jawa ing ngisor iki tulisen nganggo aksara latin!

 1. mLkumLkun=fln[mbzet

 1. Tulisen nganggo aksara jawa!

 1. Bapak mundhut tela gangsal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *