Soal Sinonim Cpns

SOAL SINONIM

 1. Widyaswara = …

  1. Tuan

  D. Saudara

  1. Guru

  E. Rekan

  1. Bapak

 2. Cacat = …

  A. Prima

  D. Doktrin

  B. Bagak

  E. Stigma

  C. Tegap

 3. Badal = …

  A. Wakil

  D. Jalan

  B. Tuan rumah

  E. Air

  C. Tujuan

 4. Opas = …

  A. Racun

  D. Pesuruh

  B. Keruh

  E. Rajin

  C. Sakit

 5. Konduite = …

  A. Sasaran

  D. Terus-menerus

  B. Lanjutan

  E. Perilaku

  C. Berlangsung

 6. Pretensi = …

  A. Jujur

  D. Dugaan

  B. Rapi

  E. Tindakan

  C. Pura-pura

 7. Bacul = …

  A. Takut

  D. Tegap

  B. Gagah

  E. Tampan

  C. Berani

 8. Divertasi = …

  A. Pembagian

  D. Persamaan

  B. Pelepasan

  E. Perbedaan

  C. Penyatuan

 9. Fusi = …

  A. Beda

  D. Pisah

  B. Identik

  E. Serasi

  C. Penggabungan

 10. Keletah = …

  A. Lengket

  D. Genit

  B. Pahit

  E. Haru

  C. Mahal

 11. Seloka = …

  A. Bunga

  D. Sajak

  B. Wangi

  E. Lagu

  C. Mekar

 12. Bain = …

  A. Hadir

  D. Tepat

  B. Nyata

  E. Pandangan

  C. Khayal

 13. Insinuasi =…

  A. Sindiran

  D. Hambatan

  B. Pujian

  E. Dukungan

  C. Kemampuan

 14. Nisbi = …

  A. Pasti

  D. Fungsi

  B. Relatif

  E. Mimpi

  C. Terkait

 15. Interim = …

  A. Pasti

  D. Kuasa

  B. Selamanya

  E. Sementara

  C. Pengganti

 16. Adicita = …

  A. Karya

  D. Harapan

  B. Ideologi

  E. Kenangan

  C. Imajinasi

 17. Bonto = …

  A. Layu

  D. Harum

  B. Baru

  E. Menarik

  C. Segar

 18. Iterasi = …

  A. Penangguhan

  D. Persamaan

  B. Persatuan

  E. Perulangan

  C. Persetujuan

 19. Protesis = …

  A. Buatan

  D. Utama

  B. Asli

  E. Simpanan

  C. Juara

 20. Kelakar = …

  A. Tawa

  D. Cacian

  B. Canda

  E. Pujian

  C. Genit

 21. Abrasi = …

  A. Pemuaian

  D. Pengikisan

  B. Penguapan

  E. Pencairan

  C. Pembekuan

 22. Elaborasi = …

  A. Kolaborasi

  D. Penjelasan Terperinci

  B. Kontrak Magang

  E. Penyalahgunaan

  C. Penyusunan Naskah

 23. Preseden = …

  A. Naskah

  D. Persetujuan

  B. Referensi

  E. Kata Pengantar

  C. Pendahulu

 24. Sine Qua Non = …

  A. Harus bisa

  D. Harus ada

  B. Halus

  E. Ceroboh

  C. Hebat

 25. Kalkulus = …

  A. Karangan

  D. Buku Tagihan

  B. Pertautan

  E. Penjumlahan

  C. Integral

 26. Imminen = …

  A. Imitasi

  D. Inkoordinasi

  B. Integrasi

  E. Inkompeten

  C. Implisit

 27. Kronometer = …

Alat untuk mengukur waktu dengan teliti

 1. Metafora = …

  A. Sinergis

  D. Bahan pengawet

  B. Perpindahan

  E. Hinaan

  C. Jenis tanaman

 2. Dosir = …

  A. Lampu

  D. Kusir delman

  B. Surat kabar

  E. Bunga

  C. Dokumen

 3. Stoker = …

  A. Broker

  D. Juru bicara

  B. Juru api

  E. Tukang tambal

  C. Juru listrik

 4. Biak = …

  A. Basah

  D. Pindah

  B. Kota

  E. Selang

  C. Jenis pohon

 5. Jempana = …

  A. Senjata tradisional

  D. Jam

  B. Senapan

  E. Pisau

  C. Galon

 6. Yojana = …

  A. Karya

  D. Guru

  B. Bunga

  E. Hewan

  C. Jarak

 7. Congkok = …

  A. Air

  D. Kucing

  B. Harimau

  E. Pohon

  C. Kera

 8. Nadir = …

  A. Air

  D. Jangkung

  B. Luar biasa

  E. Darah

  C. Pandai

 9. Dikotomi = …

  A. Dibagi dua

  D. Dua kekuatan

  B. Dua kepala

  E. Dwi fungsi

  C. Kembar dua

 10. Tendensi = …

  A. Urat

  D. Mimpi

  B. Tekanan

  E. Jalan

  C. Maksud

 11. Evokasi = …

  A. Hasrat

  D. Pengungsian

  B. Menggugah rasa

  E. Persaingan

  C. Persamaan

 12. Vandalisme = …

  A. Destruksi

  D. Konstruktif

  B. Produktif

  E. Instruktif

  C. Inisiatif

 13. Divestasi = …

  A. Bagian

  D. Sektor

  B. Divergen

  E. Keragaman

  C. Pelepasan

 14. Konstan = …

  A. Aturan

  D. Sejajar

  B. Berubah

  E. Kontinu

  C. Harga

 15. Kedap = …

  A. Kering

  D. Rapat

  B. Keras

  E. Tetap

  C. Tembus

 16. Referensi = …

  A. Surat keterangan

  D. Surat kuasa

  B. Surat tanah

  E. Surat cinta

  C. Surat lahir

 17. Transdental = …

  A. Terlihat

  D. Gigi

  B. Mencurigakan

  E. Operasi

  C. Abstrak

 18. Akselerasi = …

  A. Persamaan

  D. Perdamaian

  B. Percepatan

  E. Perjuangan

  C. Persatuan

 19. Citra = …

  A.Matahari

  D. Gambaran

  B. Putih

  E. Kualitas

  C. Bayangan

 20. Paradigma = …

  A. Pendapat

  D. Teori

  B. Ilmu

  E. Sistem

  C. Kerangka berpikir

 21. Tentatif = …

  A. Belum pasti

  D. Niscaya

  B. Ragu

  E. Yakin

  C. Pasti

 22. Dapat dipercaya = …

  A. Kualitas

  D. Figur

  B. Kualifikasi

  E. Kredibilitas

  C. Terkenal

 23. Partikelir = …

  A. Karyawan

  D. Pegawai

  B. Swasta

  E. Konsumen

  C. Juragan

 24. Rabat = …

  A. Harga beli

  D. Potongan harga

  B. Keuntungan

  E. Modal

  C. Harga jual

 25. Flegmatis = …

  A. Lamban

  D. Kuat

  B. Tegas

  E. Diam

  C. Marah

 26. Tabiat = …

  A. Baik

  D. Sifat

  B. Buruk

  E. Watak

  C. Kebiasaan

 27. Ekskavasi = …

  A. Perubahan

  D. Perpindahan

  B. Pengankutan

  E. Perjumpaan

  C. Penggalian

 28. Delusi = …

  A. Ilusi

  D. Khawatir

  B. Sedih

  E. Fakta

  C. Kecewa

 29. Agresi = …

  A. Perdamaian

  D. Persatuan

  B. Penyerangan

  E. Perpisahan

  C. Perundingan

 30. Huma = …

  A. Sungai

  D. Gunung

  B. Rumah

  E. Pohon

  C. Lahan

 31. Bahari = …

  A. Ikan

  D. Pulau

  B. Kapal

  E. Pelabuhan

  C. Laut

 32. Altruis = …

  A. Hampa

  D. Angkuh

  B. Peduli

  E. Jujur

  C. Sombong

 33. Jiran = …

  A. Wanita

  D. Tetangga

  B. Musuh

  E. Cantik

  C. Sahabat

 34. Nir = …

  A. Tidak

  D. Tujuan

  B. Pasti

  E. Harapan

  C. Janji

 35. Premi = …

  A. Asuransi

  D. Iuran

  B. Imbalan

  E. Bonus

  C. Uang hadiah

 36. Dispensasi = …

  A. Persetujuan

  D. Penyimpangan

  B. Pengecualian

  E. Pembebasan

  C. Perijinan

 37. Profetis = …

  A. Kenabian

  D. Puritan

  B. Sunyi

  E. Keahlian

  C. Keajaiban

 38. Otentik = …

  A. Terpercaya

  D. Akurat

  B. Murni

  E. Terbaru

  C. Asli

 39. Dogma = …

  A. Ajaran

  D. Doktrin

  B. Nilai

  E. Agama

  C. Tatanan

 40. Kulminasi = Klimaks

 41. Protesis = …

  A. Hipotesis

  D. Disertasi

  B. Praduga

  E. Buatan

  C. Thesis

 42. Kisi-kisi = …

  A. Alat mengangkap ikan

  D. Terali/Acuan

  B. Alat hitung

  E. Pola kerja

  C. Tabel

 43. Rabat = Potongan

 44. Mudun = …

  A. Problema

  D. Setuju

  B. Beradab

  E. Mufakat

  C. Referensi

 45. Militan = Agresif

 46. Konservatif = Ortodok

 47. Tanur = …

  A. Jamur

  D. Pakaian kuda

  B. Kotoran hewan

  E. Perkakas gudang

  C. Perapian

 48. Bala = …

  A. Rapat sekali

  D. Merasakan

  B. Bantuan

  E. Melawan

  C. Bencana

 49. Imbasan = …

  A. Imajinasi

  D. isapan

  B. Ikatan

  E. Dorongan

  C. Ilusi

 50. Anjung = …

  A. Dayung

  D. Puji

  B. Panggung

  E. Angkat

  C. Buyung

 51. Canggih = …

  A. Sukar

  D. Sulit

  B. Mutakhir

  E. Rapih

  C. Komplek

 52. Friksi = …

  A. Perpecahan

  D. Sedih

  B. tidak berdaya

  E. Putus harapan

  C. Frustasi

 53. Bubut = Cabut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>