Bank Soal Biologi DUNIA HEWAN (INVERTEBRATA DAN VETEBRATA) – Bank Soal

biologi sma kls x5DUNIA HEWAN (INVERTEBRATA DAN VETEBRATA)
1.    Dunia hewan (Animalia) memiliki persamaan cirri dengan dunia jamur (Fungi) dalam hal berikut ini, kecuali ….
a.    Eukariot
b.    Heterotrof
c.    multiseluler
d.    Tidak memiliki klorofil
e.    Memiliki emmbran sel

2.    Anggota Arthopoda yang memiliki rangka luar, tidak bersayap kepala menyatu dengan dada, dan bernapas dengan insang termasuk dalam kelas ….
a.    Crustacea
b.    Sista
c.    Arachida
d.    Serkaria
e.    Pupa

3.    Suatu hewan memilikiciri-ciri triploblastik aselomata dalam perkembangan embrionya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan cirri tersebut adalah ….
a.    Memiliki lapisan embrional ectoderm, mesoderm dan endoderm
b.    Terdapat rongga yang membagi mesoderm menjadi dua bagian
c.    Terdapat rongga antara endoderm dan mesoderm
d.    Rongga tubuh yang terbentuk dinamakan rongga semu
e.    Struktur tubuh lebih kompleks daripada hewan diploblastik

4.    Penyakit Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh ….
a.    Wucheria bancrofti
b.    Trichinella spiralis
c.    Taenia saginata
d.    Taenia solium
e.    Fasciola hepatica

5.    Ciri-ciri invetebrata sebagai berikut.
1.    Tubuhnya simetris bilateral
2.    Diploblastik
3.    Memiliki rangka
4.    Pencernaan intraseluler
5.    Memiliki sistem saraf berupa sistem saraf diffuse..
6.    Reproduksi aseksual dengan budding
Ciri filum porifera adalah ….
a.    1, 2, 3
b.    2, 3, 4
c.    4, 5, 6
d.    1, 3, 5
e.    3, 4, 6

6.    Ubur-ubur atau Aurelia merupakan binatang laut yang termasuk dalam glongan ….
a.    Echinodermata
b.    Mollusca
c.    Porifera
d.    Coelenteraa
e.    Protozoa
7.    Cacing palolo yang dapat dimakan termasuk dalam kelas….
a.    Polychaeta
b.    Treamatoda
c.    Oligochaeta
d.    Turbellaria
e.    Cestoda

8.    Spongia yag dapat digunakan sebagai spons mandi tergolong dalam kelas ….
a.    Hexactinellida
b.    Hylospongiae
c.    Demospongiae
d.    Calcarea
e.    Calcispongiae

9.    Larva cacing yang hidup pada tubuh sapi adalah
a.    Planaria
b.    Fasciola hepatica
c.    Ascaris lumbricoides
d.    Taenia solium
e.    Taenia saginata

10.    Salah satu contoh porifera yang rangkanya tersusun dari silika adalah ….
a.    Sycon
b.    Leucosolenia
c.    Spongia
d.    Hipospongia
e.    Euplectella

11.    Berikut adalah ciri-ciri mammalia.
1.    Hewan menyusui
2.    Mempunyai 5 jari
3.    Ibu jari dapat digerakkan ke arah berlawanan.
4.    Berkuku cekung
Ciri diatas dimiliki oleh ordo ….
a.    Monotremata
b.    Marsupialia
c.    Dermatoptera
d.    Insectivora
e.    Primata

12.    Amoebosit pada porifera berfungsi untuk ….
a.    Pelindung
b.    Saluran air
c.    Mengedarkan sari makanan
d.    Penopang tubuh
e.    Menangkap makanan dari spongosol

13.    Kelas calcarea mempunyai spikula berupa ….
a.    SiO
b.    Serabut spongin
c.    Spons tanpa spikula
d.    CaCO3
e.    Spons dengan spikula

14.    Klasifikasi porifera menajdi tiga klas, yaitu Hexactinlleda, Demospongiae, dan Calcarea adalah berdasarkan ….
a.    Tipe saluran air
b.    Jenis habitat
c.    Jenis mangsa
d.    Cara reproduksi
e.    Bahan penyusun rangka

15.    Knidoblast pada coelenterata terdapat pada bagian ….
a.    Epidermis
b.    Endodermos
c.    Gastrodemis
d.    Mesoglea
e.    Gastrovaskuler

16.    Coelenterata memiliki ciri-ciri berikut, kecuali ….
a.    Eumetazoa
b.    Diploblastik
c.    Berbentuk polip dan / medusa
d.    Memiliki gastrosol
e.    Hidup secara autotrof

17.    Dibawah ini fase dari Obelia:
1.    Medusa
2.    Polip
3.    Planula
4.    Zigot
Urutan daur hidup obelia adalah….
a.    1, 2, 3 dan 4
b.    1, 3, 4 dan 2
c.    2, 1, 4 dan 3
d.    2, 4, 3, dan 1
e.    3, 4, 2, dan 1

18.    Coelenterata melumpuhkan mangsa aau musuhnya denga sel penyengat yang terdapat pada ….
a.    Gastrosol
b.    Tentakel
c.    Mesoglea
d.    Kerangka
e.    Mulut
19.    Coelenterata yang dapat mnghasilkan kerangka luar dengan membentuk karang tergolong dalam kelas ….
a.    Hydrozoa
b.    Scypozoa
c.    Anthozoa
d.    Cnidaria
e.    Obelia

20.    Pada sayatan melintang cangkok kerang akan tampak lapisan-lapisan yang urutannya dari luar kedalam adalah ….
a.    Nakreas-perioskrakum-prismatik
b.    Nakreas- prismatik- perioskrakum
c.    prismatik – nakreas- Perioskrakum
d.    Perioskrakum- prismatik- nakreas
e.    Perioskrakum- nakreas- prismatik

21.    Manfaat coelentrata dalam ekosistem adalah ….
a.    Melindungi pantai dan erosi
b.    Sebagai bahan penggosok
c.    Menunjukkan tempat minyak bumi
d.    Sebagai bahan isolator dinamit
e.    Sebagai bahan makan

22.    Holometabola atau metamorfosis sempurna melalui tahap-tahap ….
a.    Telur, larva, imago, pupa
b.    Telur, nimfa, imago
c.    Telur, larva, pupa, imago
d.    Telur, imago, nimfa
e.    Telur, imago, pupa, larva

23.    Polip dan medusa berbeda dalam ciri berikut, kecuali ….
a.    Bentuk tubuh
b.    Pergerakan
c.    Cara reproduksi
d.    Adanya tentakel
e.    Posisi mulut

24.    Berikut hewan-hewan yang merupakan Arthroproda:
1.    udang
2.    lebah
3.    kalejengking
4.    kutu buku
5.    lobster
6.    laba-laba
7.    nyamuk
8.    kepiting
9.    keluwung
10.    tungai
hewan yang tergolong dalam Archnoida adalah ….
a.    1, 3 dan 5
b.    2, 7 dan 8
c.    3, 6 dan 10
d.    4, 6 dan 9
e.    6, 8 dan 9

25.    Salah satu cacing pipih (Platyhelminthes) yang parasit pada manusia adalah cacing pita (taenia sagnita dan taenia solium).
Cara paling efektif untuk menghindari infeksi cacing tersebut adalah ….
a.    Selalu memakai alas kaki kalau ke WC
b.    Mencuci tangan sebelum makan
c.    Tidak menggaruk anus yang gatal
d.    Menghindari gigitan nyamuk
e.    Memasak dengan matang daging yang dimakan

26.    Hewan Arthropoda yang bukan serangga adalah ….
a.    Lebah madu
b.    Undur-undur
c.    Lalat buah
d.    Kalajengking
e.    Rayap

27.    Anak-anak banyak yang mengalami infeksi cacingh perut (Ascaris lumbricoides) karena penularan cacing ini adalah dengan cara ….
a.    Menembus pori-pori kulit
b.    Telur yang terbawa dari makanan atau minuman
c.    Daging yang tidak dimasak dengan baik
d.    Terbawa infeksi dari ibunya sejak lahir
e.    Terinfeksi melalui gigitan nyamuk

28.    Binatang laut (Asteroidea) b

ernapas melalui ….
a.    Sistem ambulakral dan papula
b.    Insang trakea
c.    Paru-paru buku
d.    Insang trakea dan paru-paru buku
e.    Sistem ambulakral dan insang trakea

29.    Seorang anak kecil sering manggaruk anusnya karena gatal dan oleh dokter diidentifikasi karena ada infeksi cacing. Cacing yang menginfeksi anak tersebut adalah ….
a.    Ascaris lumbricoides
b.    Taenia saginata
c.    Oxiyuris vermicularis
d.    Wuchereria bancrofti
e.    Ancylastomo duodeanale

30.    Bagian … merupakan kepala cacing pita.
a.    Faring
b.    Proglotid
c.    Skoleks
d.    Radula
e.    Stilet

31.    Misalkan kita menemukan Arthoropoda dengan ciri-ciri berikut :
–    Kaki jalan berjumlah lima pasang
–    Tubuh terdiri dari sefalotoraks dan abdomen
–    Antena dua pasang
–    Eksoskeloton tersusun dari kitin
–    Bernapas denga insang
–    Hewan tersebut termasuk kelas ….
a.    Incesta
b.    Crustacea
c.    Arachnoidea
d.    Myriapoda
e.    Chilopoda

32.    Berikut ini adalah ciri-ciri mollusca
–    Tubuhnya lunak
–    Cangkang berbentuk kerucut terpilin
–    Bergerak mnggunakan kaki perut
–    Memiliki dua pasang antena
Hewan Mollusca diatas termasuk kelas ….
a.    Amphineura
b.    Scaphopoda
c.    Cephalopoda
d.    Gastropoda
e.    Pelecypoda

33.    Kerang sering digolongkan kedalam kelompok yang diberi nama yang berbeda karena menggunakan dasar ciri yang berbeda. Berikut ini adalah hubungan yang benar antara nama dan cirinya ….
a.    Pelecypoda, karena kakinya berbentuk pipih
b.    Bivalva, karena insangnya dua
c.    Lamellibranchiata, karena insangnya pipih
d.    Pelecypoda, karena kakinya berlapis-lapis.
e.    Bivalvia, karena kakinya sepasang

34.    Benang untuk membuat jaring laba-laba berasal dari ….
a.    Trakea
b.    Spineret
c.    Pedipalpus
d.    Paru-paru buku
e.    Kelisera

35.    Tipe mulut lalat rumah adalah….
a.    Menjilat
b.    Menusuk dan menghisap
c.    Menggigit
d.    Mengisap
e.    Menggigit dan mengunyah

36.    Insecta yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ….
a.    Belalang (valanga sp)
b.    Jangkrik (gryllus sp)
c.    Wereng (nelaporvata)
d.    Lebah madu (apis mellifora)
e.    Lalat buah (drosophila melanogaster)
37.    Echi nodermata yang tubuhnya tidak memiliki lengan adalah….
a.    Holothuroidea dan asteroidea
b.    Aseroidea dan crinoidea
c.    Echinoida dan holothuroidea
d.    Asteroidea dan ophiuroidea
e.    Ophiuroidea dan echinoidea

38.    Annelida dan mollusca merupakan kelmpok hewan ….
a.    Aselomata
b.    Bersegmen
c.    Simetri bilateral
d.    Asimetri
e.    Simetri radial

39.    Dibawah ini adalah ciri-ciri cacing:
1.    memiliki alat pengisap
2.    parasit dalam tubuh vetebrata
3.    inang perantaranya adalah siput air
4.    inang perantaranya adalah sepi
5.    lavarnya bersilia yang disebut mirasidium
Cri-ciri yang dimiliki oleh cacing fasciola hepatica adalah ….
a.    1, 2, 3 dan 4
b.    1 ,2, 3 dan 5
c.    2, 3, 4 dan 5
d.    1, 2, 4 dan 5
e.    1, 3, 4 dan 5
40.    Filum berikut yang semua anggotanya bersifat triploblastik dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya hádala ….
a.    Filum porifera
b.    Filum annelida
c.    Filum coelenterata
d.    Filum paltyhelminthes
e.    Filum nemathelminathes

41.    Status makhluk hidup memiliki ciri-ciri:
•    Memiliki tulang belakang
•    Bersipat ovipar
•    Bernapas dengan paru-paru
•    Rangka berupa endoskeleton
•    Tubuh bersisik
Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri diatas termasuk dalam tingkat klasifikasi ….
a.    Kelas osteichthyes
b.    Kelas mammalia
c.    Kelas reptilia
d.    Kelas  amphibia
e.    Kelas aves

42.    Ikan hiu berada dengan ikan mujair. Perbedaan keduanya sehingga dimasukan dalam filum yang berbeda adalah ….
a.    Tipe alat pernapasannya
b.    Cara bereproduksinya
c.    Cara memperoleh makanan
d.    Tipe rangka tubuhnya
e.    Sistem peredaran darah

43.    Amphibia adalah vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan didarat. Yang dimaksud hidup di dua alam adalah ..
a.    Dapat hidup di air dan di darat sama baiknya
b.    Mengalami dua fase dengan hidup didarat dan di air
c.    Akan hidup di air pada musim hujan dan hidup di darat pada musim kemarau
d.    Hidup di air laut tetapi akan pindah ke air tawar pada saat berelur
e.    Bernapasa dengan insang tetapi dapat hidup di darat

44.    Hewan-hewan kelas mammalia memiliki beberapa persamaan ciri. Ciri hewan mammalia yang menunjukan nama mammalia adalah ….
a.    Memiliki rambut
b.    Memiliki daun telinga
c.    Melahirkan anak
d.    Memiliki kelenjar  susu
e.    Berdara

Comments

comments

Tags: biologi

Incoming search terms:

  • soal essay invertebrata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>